Thursday, August 3, 2017

jobhunt 2.17


It's time na naman para maghanap ng trabaho. I'm still waiting for a call doon sa una kong inaplayan. I want that job kasi seasonal at madali yung account, sana tawagan ako...

Sana ibigay nalang sa akin... I really need the money to getby.