Saturday, February 1, 2014

vortex


Hangang hindi ako nagbabago ay  hinding dindi ko makakamit ang mga pangarap ko.

No comments:

Post a Comment