Monday, March 17, 2014

the last sugar

#160: Hindi ko talaga maintindihan kung bakit pa kita kailangan tikman ulit. Ang bilis ko naman makalimot kung ano ang nagagawa mo sa balat ko. Ilang oras na langit, impyerno ang kapalit. Tagal gumaling. #MagShabuaydibiro#Ilangarawnanakakulongsabahay.

No comments:

Post a Comment