Tuesday, July 1, 2014

tapat ng holiday park hotel

Nang nakahanap na kami ng hotel finally around 9pm. Agad kong napansin ang bahay nato sa tapat ng hotel namin ( Holiday Park Hotel ).  I swear parang napanigipan ko na tong bahay nato. I highly appreciate its design and I keep on looking at it.

I am really attracted to old houses I find them beautiful and pleasing to the eye.

No comments:

Post a Comment