Sunday, April 30, 2017

binibini 24 dindi joy pajares


Naway masungkit ni Binibini #24 Dindi Joy Pajares ang isa sa mga major titles ngayong gabi!!!!!

Ang gaganda nilang lahat, may the best one win!

No comments:

Post a Comment