Saturday, March 16, 2013

i keep losing my way

It wont't be too long at makatangap na naman ako ng deathtreat sa pinagtratrabahuhan ko. Wala na, burn out to the maxx na ako. Awol galore. Kaya naman tambak na ang mga access card ko sa Cabinet. I don't know what to do with them. At least this time naka tatlong sahod ako bago mag vanishing into thin air. Sa ngayon blanko pa ako. Ayaw ko pang mag isip kung anong sunod kong Raket. 03/13/2013.

No comments:

Post a Comment