Thursday, March 14, 2013

vince

My grandfather just died today. Sadly hindi ko na siya naabutan ng buhay when I got to the hospital. Parang nabunutan narin ng tinik ang lahat, dahil hindi na siya mahihirapan. You lived a full colorful life.

We will miss you lolo.

No comments:

Post a Comment