Saturday, July 13, 2013

kendra and the golden bibeHindi lang naman ako puros kasamaan at bitterness, I also love animals. In fairness dumayo pa ako sa Arangque. I really did take my time in selecting kung sino ang papasok sa top 5. I want them to be really unique from one another.
July 11, 2013. Ano kaya hitsura nila after a year. Quack! Quack!

2 comments: