Wednesday, October 16, 2013

it hurts so bad

Wala ng mas sasakit pa na makita mo ang iyong close friend na magkaroon ng love connection sa iyong ultimate crush.

It hurts so bad that your only choice is to turn around and walk away.

No comments:

Post a Comment