Friday, June 20, 2014

i dream of laperal
Matagal ko ng pinangarap...Hindi ko inaakala na makakatapak ako sa loob ng 14 Laperal.

No comments:

Post a Comment