Sunday, June 15, 2014

just around the hotel

Habang lahat ay nag si-siesta ako naman ay nagagala sa paligid-ligid ng hotel. Hilig ko talagang maglakad-lakad. Hilig kong mag matyag-matyag sa paligid ligid, kung ano ang meron, kung saan ito.

No comments:

Post a Comment