Sunday, November 16, 2014

time bomb

I'm doing my very best to stay here in this company. Pero hindi ko na talaga kaya. Ayoko na talagang maging agent at tumangap ng calls. Purgang- purga na ako no matter how hard I try. Anytime ay mag-aawol na ako. Maglalaho na lang parang bula. Hindi ko na talaga kaya. Ayoko na ng trabahong ito.

Makikipagsapalaran nalang ako at maghahanap ng normal na trabaho sa opisina. I never tried it before. Maybe it's time.

Been to this situation countless times.

No comments:

Post a Comment