Tuesday, January 17, 2012

dum f*ck!

One of my FB Group. Group message ko Ngaun:
I.
Malas, hindi ako nakasama sa training kanina. Gawa nyang H*y*p na NBI na yan na ngayon ko lang natapos, biruin mo 3 a.m ako pumila ngayon lang natapos 4:30 pm. At ito Pa, tinawagan ako ng HR. Wala daw sa mga binigay kong TIN number ang nakapangalan sakin. Paano ko malalaman kung nasaan ang totoo kong TIN. Please help anyone?? Thanks : (

II.
Pagnahanap ko ang nawawala kong Totoo kong TIN ay isasama na ako sa next hame-hane wave.

III.
Grabe tong Tel*p*rf*rm*nce ang higpit! Mas mahigpit pa sa butas ng pwit ng manok. What a f*cking day!

No comments:

Post a Comment