Monday, January 9, 2017

seklusyon ( movie )


Nakahabol pa! Wala akong masasabi sa pelikhulang ito, bukod sa napakaganda. The best indie film that I've ever seen so far.

No comments:

Post a Comment