Wednesday, April 20, 2011

face to face

May mga striking resemblance ang mga celebrities na ito. (1) Joel Cruz at Kyla (2) John Hall at Jen (3) Trolls at yung artista sa Tweenhearts (4) Weng-Weng at Duncan. Include

3 comments: