Saturday, April 13, 2013

the black butterfly effect


Paminsan ay nawawala tayo sa sarili at may mga nababangit tayong mga salita na nakakapag create ng matinting kaguluhan at labis na masamang resulta. 

Akala ko pa naman na na master ko na ang pagiingat sa mga words ko upang ma prevent maka create ng matinding gulo. You can never be too mature or too wise sometimes words just slip away.

I feel like a criminal and I can't help but silently ask for forgiveness kay God at sa mga taong na apektuhan.

Sa palagay ko naman ay nakatulong rin ang ginawa ko pero lagi kong tanong sa sarili ko kung bakit sa akin pa dapat magaling and those people na naapektuhan ko are old enough para harapin ang sarili nilang kagagawan. It was never my intention to be in this hell state and shit happens every time, everywhere. I just want to live peacefully and I am easily disturbed by almost anything.

Forgive me God for I am a smooth criminal.

It has been said that something as small as the flutter of a butterfly's wing can ultimately cause a typhoon halfway around the world - Chaos Theory

No comments:

Post a Comment