Friday, January 16, 2015

twenty nine

December 29, 2014- 7am.  Ang araw na inoperahan ako.

Sa dinami dami ng araw sa loob ng isang taon. Noong isang araw ko lang nalaman na labis kong ikinagulat.
Kaarawan mo pala yun Rhegs.

Humihingi ako ng patawad sayo Rhegs sa lahat ng panlalait at pagiinsulto ko sayo. Sa lahat ng pagbaba-backstab.

Mas lalo kung naintindihan kung bakit nangyari sa akin to. Upang magising at alsin sa pagkatao ko ang pagiging mapanghusga. I have realized that I am feeding on sa mga kapintasan ng ibang tao in the past. It's like me feeding on negative energy. I am still in the process of being a better person. Bit by bit I will get there.

No comments:

Post a Comment