Monday, January 12, 2015

very rare

Above: Picture of my right eye with the tumor.

According to my doctor, my case is rare. The eye surgeon told me that dalawang beses lang sa isang taon nakaka-encounter ng kaso ko.

What makes my case even more rare is that masyado pa akong bata para dito. I'm only 33. Ang mga nagkakaroon nito ay mga senior citizens.

No comments:

Post a Comment