Wednesday, October 10, 2012

bright eyes

It was exactly the day of my birthday nang umalis kayong mag-ina sa bahay. Kasalanan kasi ng nanay mo. May severe attitude problem. Ayan napalayas tuloy siya at syempre tangay tangay ka.

I miss you my little pamangkin, Nagdala ka ng sobrang ligaya sa mga buhay namin. I know matatagalan pa bago ka makabalik ng bahay o baka tuluyan na kayong lumipat ng tahanan.

I miss you my tiny pamangkin. It's your birthday soon and I wish to be there. Uncle will always and forever be there for you.

I never did like kids. Pero ng dumating ka sa buhay ko, buhay namin ay nagbago ang pananaw ko. This big old house feels extremely empty without you.

I miss your big bright eyes that I always imitate to discipline you.

No comments:

Post a Comment